V soboto 23. 3. 2024 sta se dve članici iz GZ Kamnik na Ljubnem ob Savinji udeležili usposabljanja za predsednice in namestnice komisij za članice v gasilskih regijah in gasilskih zvezah.

Članice so prisluhnile predavanjem o poplavah v Savinjsko-šaleški regiji in o pomenu prehrane na daljših in zahtevnejših intervencijah. Predstavljeno pa je bilo tudi delo in usmeritve Sveta članic GZS.