20. in 21. 4. 2024 je v ZD Kamnik potekalo osnovno izobraževanje za prve posredovalce.

Tečaj je uspešno opravilo 33 kandidatov iz območja 8 PGDjev (Gozd, Kamniška Bistrica, Motnik, Špitalič, Zgornji Tuhinj, Šmartno v Tuhinju, Srednja vas in Šmarca).

25. in 26. 4. 2024 bodo potekali še obnovitveni tečaji za vse, ki so že v sistemu prvih posredovalcev in jim poteče licenca.