V petek, 22. aprila 2022, je v prostorih Kulturnega doma v Šmarci potekala redna letna Skupščina Gasilske zveze Kamnik.

Skupščine so se poleg dveh delegatov iz posameznega prostovoljnega gasilskega društva, članov Upravnega in Nadzornega odbora ter Poveljstva Gasilske zveze, udeležili tudi drugi gostje. Med njimi župan Matej Slapar, poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša, član Upravnega odbora GZS in predsednik Regije Ljubljana 3 Slavko Jalovec ter predstavniki gasilskih zvez Domžale, Moravče, Mengeš. in Zgornjesavinjske doline.

Sprejet je bil Poslovnik o delu Skupščine, predstavljena in potrjena so bila poročila o delu in poslovanju za preteklo leto ter plani za tekoče leto. Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Statuta GZ Kamnik in Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev GZ Kamnik za obdobje 2023 do 2028.

Podeljena so bila tudi priznanja Regije Ljubljana 3, katere so prejeli:

  • Anton Prelesnik, PGD Nevlje
  • Ciril Rems, PGD Tunjice
  • Jernej Pančur, PGD Gozd

 

Na koncu sta župan Matej Slapar in predsednik GZ Kamnik Tomaž Zabavnik s predsedniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev slavnostno podpisala Anekse o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Kamnik za leto 2022 in 2023.

 

Članek in fotografije si lahko ogledate na spletni strani Občine Kamnik: https://www.kamnik.si/objava/624634