Leta 2013, ko je se je Mahlavov Frane srečal z abrahamom, smo v Tunjicah dobili AED – avtomatski elektronski defibrilator, ki ga je takratni slavljenec doniral Tunjicam in vsem Tunjičanom. Skrb za napravo so takrat prevzeli Društvo skupne pomoči in domači, saj je bil AED nameščen na hišo pri Mahlavu, Tunjiška Mlaka 25 A.

Letos smo se PGD Tunjice skupaj s Franetom in Društvom skupne pomoči dogovorili, da defibrilator preselimo v nov prizidek gasilskega doma Tunjice, kjer smo že pri gradnji načrtovali poseben prostor zanj. O prestavitvi defibrilatorja so obveščene vse pristojne službe, tudi zato da so novo lokacijo vpisale v AED bazo Slovenije.

Prvega decembra 2019 smo defiblirator preselili v za to namenjeno lino v garaži gasilskega doma. Okno je osvetljeno z zelenimi led diodami in odklenjeno. V primeru, da AED nujno potrebujete, se okno odpre, ob tem pa se tudi sproži alarm v gasilskem domu, ki o uporabi defibrilatorja obvesti pooblaščene preko SMS sporočila.

Darja Slana, Predsednica PGD Tunjice

[envira-gallery id=”3288″]