Veterani in veteranke, oz. starejši gasilci in gasilke, kakor jih tudi imenujemo, so po veljavni zakonodaji člani in članice gasilske organizacije, ki so dopolnili 63 let starosti za moške in 58 let za ženske. Čeprav le izjemoma sodelujejo pri operativnih nalogah gasilskih enot, pa opravljajo mnoga druga dela in aktivnosti, ki so nujno potrebna za delo in razvoj  gasilstva.

V GZ Kamnik ima delo z veterani kar lepo tradicijo, čeprav vsaj uradno, komisije za delo z veterani ni bilo. Tako je npr. v naši gasilski regiji Ljubljana III. bila v GZ Domžale ustanovljena že leta 1993, v GZ Mengeš pa ob ustanovitvi GZ Mengeš leta 1997.

Na pobudo Gasilske zveze Slovenije, predvsem pa takratnega predsednika Komisije za veterane Regije Ljubljana III. tov. Franca Blejca iz GZ Mengeš, je bila dne 16. 5. 2001 v prostorih PGD Kamnik ustanovna seja Komisije za veterane pri GZ Kamnik. Prisotni so bili: Jože Berlec st. – Kamnik, Jože Oblak st. – Kamnik, Alojz Konda – PIGD Svilanit, Anton Šuštar – Srednja Vas, Jože  Osenar – Nevlje, Ciril Rems – Tunjice, Slavko Semprimožnik – Motnik ter Anton Prelesnik – predsednik GZ Kamnik in Slavka Trotošek – zapisnikar.

Predstavljene so bile smernice za delo in aktivnosti, za prvega predsednika komisije  pa so člani izvolili  tov. Alojza Kondo iz PIGD Svilanit.

Komisija je resno pristopila k delu, saj je že v letu 2002 organizirala 2. regijsko srečanje veteranov in veterank Regije Ljubljana III., ki je potekalo na prostoru ob kamniškem gasilskem domu. Zbralo se je blizu 200 veteranov in veterank iz osmih gasilskih zvez.

Ta srečanja se že vsa leta izmenično vrstijo po celi regiji, tako da posamezna GZ organizira srečanje na osem let. V Kamniku je tako potekalo srečanje tudi v letih 2010, leta 2018 pa je bilo pripravljeno pri Termah Snovik, kjer pa je bila udeležba že preko 500 veteranov in veterank. Srečanja so se udeležili tudi mnogi visoki gostje: predsednik in poveljnik GZS, župan Občine Kamnik, predsednik in poveljnik GZ Kamnik, trije dobitniki najvišjega gasilskega priznanja, Priznanja Matevža Haceta, častni poveljnik GZ Kamnik Jože Berlec st., Franc Blejc iz GZ Mengeš in Jože Berlec ml.

Srečanja pa organiziramo tudi na ravni GZ Kamnik. Prvo je bilo leta 2004 v PGD Tunjice, nato so sledila izmenoma ostala društva. Leta 2008 so veterani prevzeli nov gasilski prapor, ki je sedaj vsako leto za eno leto predan v hrambo in uporabo društvu, ki organizira srečanje. Letos, ob 20 – letnici delovanja komisije je naloga priprave že 17. srečanja, po sicer enoletnem premoru zaradi covid-19, prvič pripadla veteranom PGD Sela.

Z vsaj nekaj ekipami se udeležujemo tudi vsakoletnega gasilskega tekmovanja GZ Kamnik. Pred nekaj leti se nam je pridružila tudi prva ekipa veterank iz PGD Nevlje.

20 let ni zelo dolga doba, vendar smo vseeno ponosni na prehojeno pot, dosežene uspehe in cilje. Upamo, da bo delo veteranov in veterank zaživelo in živelo v vseh društvih naše zveze ter še naprej pomagalo pri napredku in ugledu gasilstva pri nas.

 

Anton  Prelesnik

Predsednik komisije za veterane GZ Kamnik